ZAVŘÍT
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
TRENÉŘI
a instruktoři
VÝHODY
na sportování
23% lidí nemá s kým sportovat
Jak ti pomůže SportCentral?
Prohlédni si, kdo hledá kamarády
Uveď, koho hledáš ty
Domluvte se, kdy a kde se potkáte
Sportujte společně
Zorganizuj svůj tým nebo partu
Jak ti pomůže SportCentral?
Komunikace mezi členy
Organizace tréninků, zápasů,...
Nábor nových členů
Místo pro fotky, dokumenty,...
Rezervace a výběr sportoviště bez námahy?
Zkus SportCentral.
Největší přehled sportovišť v ČR
Rezervuj svou aktivitu snadno, rychle a zdarma
Získej slevy a výhody
Vše zařídíš na jednom místě
Zjisti, co se koná ve tvém okolí
Jak ti pomůže SportCentral?
Vybírej ze stovek sportovních akcí
Turnaje, závody, tréninky a další
900 a více sportů
Zorganizuj i svoji vlastní událost
Vyber si svého trenéra
Jak ti pomůže SportCentral?
Sportuj pod zkušeným vedením
Trenéři, instruktoři, cvičitelé
Zjisti, s kým cvičí kamarádi
Objednej se
Přihlásit Registrovat
Přidat
Hledat
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
VÝHODY
na sportování
TRENÉŘI
a instruktoři

MAGAZÍN TV O nás
Odhlásit

Vše o cheerleadingu

O sportech

Anglický termín „cheerleading" vznikl spojením dvou termínů: cheer + leading = povzbuzování + vedení.

V cheerleadingu šlo původně o vedení diváků k organizovanému povzbuzování na sportovních akcích, do češtiny se však poněkud nepřesně překládá jako „roztleskávání". Pro mnohé tak bývá překvapením, že součástí tohoto sportu je i jiná aktivita, než právě tleskání. Vlastně se dá říci, že v současné době tvoří „tleskání" pouze okrajovou součást tohoto sportu. A snad i proto, aby se „roztleskávačky“ vymanily ze stereotypního pohledu, označují samy sebe přesnějším anglickým termínem cheerleaders.

Cheerleading je komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty (lidské zvedačky), pyramidy a pokřiky. Každý tým se zaměřuje více na jiný aspekt. V dnešní době je možné týmy rozdělit na ty, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční. Pojďme se podívat blíže na jednotlivé součásti tohoto sportu.

Skoky si cheerleading propůjčil převážně z gymnastiky. U skoků je důležitá jak výška, tak samozřejmě i správně provedená technika. Existuje více různých typů skoků, které se mohou kombinovat. Mezi základní skoky patří tzv. „toe touch“ (roznožka), „pike“ (štika) či „side/front hurdler“ (překážkový skok). Skoky je možné v rámci sestavy různě řetězit či za ně přidávat akrobacii, čímž stoupá náročnost a bodové ohodnocení provedených prvků.

Tanec má v cheerleadingu dvě podoby, a to tzv. „cheer dance”, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a dále tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco dance, show dance, street dance a baletní prvky (např. upravené piruety, výkopy atd.). Nejčastěji se tyto dva typy tance v choreografiích mísí, přičemž v cheer kategoriích na soutěžích převládá cheer tanec, kdežto v dance kategoriích jiné styly. Pro tanec v cheerleadingu se využívají tzv. „pompons”, což jsou typické třásně s rukojetí, které jsou vyráběné z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti. Právě „pompons” jsou asi nejznámější pomůckou, kterou si k cheerleaders přiřadí téměř každý.

Stunty jsou základními prvky sportovního cheerleadingu. Jeden stunt tvoří většinou čtyři až pět lidí – „top" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; „base" je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. Rozlišujeme ve skupince dva boční base, jednoho zadního (též zvaný „backspotter“) a jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Mezi základní stunty patří například tzv. „elevator”, „extension” či „liberty”, kdy je top zvedán členy své skupinky a předvádí různé pozice a prvky. Mezi stunty patří také takzvané „basket tossy”, kdy je top vyhazován do výšky někdy až 5 metrů a zde předvádí - dle obtížnosti - prvky jako roznožky či salta.

Speciálním případem stuntů jsou  tzv. „partnerstunty”. Partnerstunt tvoří jeden muž a jedna dívka (zřídkakdy dvě dívky, jelikož tato technika je fyzicky velmi náročná), přičemž muž tvoří základnu a dívka je topem.

Pyramidy vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením. V sestavách vyšší obtížnosti na sobě mohou stát až tři lidé a pyramidy pak dosahují výšky až tří a půl metru! Prvky v pyramidě se v jejím průběhu mění a řetězí. Čím více lidí se v jednu chvíli dostane „do vzduchu“, tím lépe hodnocená pyramida je.

Akrobacie je dnes i v České republice důležitou součástí cheerleadingu. U nás je však díky nižším možnostem průpravy od dětského věku těžké dosáhnout standardu běžného v USA. V posledních letech však  úroveň akrobacie v ČR pomalu roste. Vděčíme za to hlavně množství specializovaných workshopů, kempů, zahraničních trenérů i kvalitních gymnastických pomůcek, poskytovaných Českou asociací cheerleaders. Díky tomu se i v soutěžních sestavách stáváme svědky stále obtížnějších akrobatických prvků, mezi které zařazujeme hvězdy, rondáty, fliky, salta a řady vzniklé jejich řetězením. Na provádění těchto prvků je z bezpečnostních důvodů obvykle zapotřebí speciální koberec, který se nazývá „Flexi roll“ a ten díky speciálnímu odpružnému a měkčímu materiálu šetří klouby sportovců hlavně při dopadech po náročné akrobacii.

Pokřiky jsou taktéž nedílnou součástí tohoto sportu již od jeho počátků. Podle amerického vzoru se v pokřicích užívala hlavně angličtina, která přináší lepší jazykové prostředky, a i proto české cheerleaders většinou tvoří své pokřiky v angličtině. Trendem posledních let je ale zejména na mezinárodních soutěžích užívat pokřiky v národním jazyce, či v kombinaci s angličtinou, jelikož využití mateřského jazyka pomáhá lépe navázat kontakt s publikem a jeho spolupráci, o což hlavně při pokřikách jde především.

Pokřiků jsou obecně dva druhy - krátké pokřiky („chants“ či „sidelines“) a dlouhé pokřiky(„cheers“). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se opakují.

Při dlouhých pokřicích se často užívají vlajky, cedule v národních barvách „pompons“ či megafony, které pomáhají vtáhnout diváky do děje.

Jak vidno, v cheerleadingu se kloubí široké spektrum různých aktivit, které vyžadují určité schopnosti a dovednosti. A těch není možné dosáhnout jinak, než pravidelným tréninkem. Aby se člověk mohl stát správným cheerleader, musí být ochoten na sobě pracovat a pravidelně trénovat. Ti, kteří u tohoto sportu vydrží, pak díky němu získají velmi komplexní pohybovou průpravu.

Cheerleading je v České republice relativně mladým sportovním odvětvím, postupně se rozvíjejícím zhruba od roku 1993. Tomuto sportu se v naší zemi v současné době věnuje víc než tisíc děvčat a chlapců ve všech věkových kategoriích.

Nejmenší cheerleaders začínají trénovat již ve věku od 3 let v kategorii „Mini” a většinou na soutěžích předvádějí jen exhibiční vystoupení. Od 5 let se děti dostávají do soutěžních sestav ve věkové divizi „Peewee”, kde trénují a zdokonalují základní prvky cheerleadingu do věku 11 let. Poté následuje kategorie „Junior”, která je ve věkovém rozmezí od 11 do 15 let. V této věkové divizi již cheerleaders zvládají základy, postupně se učí těžším prvkům a v tomto věku se také již zúčastňují mezinárodních soutěží. Poměrně novou záležitostí je možnost stát se součástí reprezentačního týmu „CNCT Junior”, který sdružuje nejnadanější sportovce a připravuje je na účast na ICU juniorském mistrovství světa v roce 2017. Nejstarší věkovou kategorií je „Senior”, jehož součástí jsou sportovci od 16 let. Horní věková hranice není omezena. Pro nejnadanější sportovce je tu opět možnost stát se na základě konkurzu součástí „CNCT národního reprezentačního týmu”, který bude v roce 2016 historicky poprvé reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa v cheerleadingu na Floridě.

Každoročně se v závěru sezony koná Mistrovství České republiky v cheerleadingu a v průběhu roku různé soutěže, kempy, tréninkové kliniky a jiné akce. Ve světě pravidelně probíhá Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, dále například mezinárodní Stunt festy, campy anebo školení. Kolébka tohoto sportu je v USA, proto se cheerleaders často potkávají s anglickým jazykem - při terminologii na tréninku, na mezinárodních campech a soutěžích nebo i při stále běžnější účasti trenérů ze zahraničí. Zejména rodiče mladých cheerleaders pozitivně hodnotí tyto zkušenosti, protože cheerleaders vidí praktické využití angličtiny v životě a v souvislosti s tím jsou nadšenějšími studenty cizích jazyků.

Tréninkové jednotky jsou obvykle 2x až 4x týdně v rozmezí 1-2 hodin podle zvyklostí klubu a dosažené výkonnosti. Kromě specializace na cheerleading jsou zaměřené na celkový pohybový rozvoj dětí a mládeže. Součástí tréninků jsou pohybové hry, cvičení k zvětšení pohybového rozsahu, rytmická cvičení za účelem rozvoje hudebního vnímání ve spojení s pohybem, cvičení ke zlepšení pohybové koordinace a nácviky tanečních a pohybových technik při zasvěcování do základů cheerleadingu. Nejnáročnější částí jsou techniky stuntování a akrobacie, která je srovnatelná se sportovní gymnastikou. Jediným rozdílem mezi cheerleaders a gymnasty je provádění gymnastických prvků nejen na zemi, ale i ve vzduchu.

Náročnost cheerleadingu vyžaduje kladení důrazu na týmovou spolupráci, důvěru a zodpovědnost. Zejména při stuntování není možné bez těchto faktorů trénovat. Otočit dvojité salto na zemi je náročné, ale cheerleaders ho otáčejí po výhozu ve vzduchu a musí věřit svým týmovým kolegům, že je opravdu chytí. Cheerleading je velice adrenalinovým sportem – v jakém jiném sálovém sportu si můžete zalétat bez jištění jako pták?

Neoddělitelnou součástí tohoto sportu je také otevřenost a komunikace. Cheerleaders původně vznikali jako aktivátor atmosféry na sportovních utkáních. Historicky přenesli toto nasazení, dynamiku a podporu do svého soutěžního odvětví. Neoddělitelnou součástí soutěžních vystoupení, tréninků či soustředění je pozitivní ladění, dobrá nálada, úsměv, obrovská týmová podpora a spolupráce, fandění a emocionalita. Když přijdete na Mistrovství republiky v cheerleadingu, můžete zažít nepřekonatelnou atmosféru ve zcela plné hale, protože všichni, co to již jednou zkusili, se opět rádi nechají strhnout atmosférou, uvolní se a užívají náročné sportovní výkony, atmosféru sounáležitosti a emoce, které z cheerleaders doslova tryskají.

Toto tajemné kouzlo se nazývá „Spirit“. Přeloženo do češtiny znamená právě „týmový duch, nadšení, zápal, sebevědomí a radost” dohromady.

Po celé České republice existuje zhruba 30 klubů věnujících se sportovnímu cheerleadingu a počet těchto klubů každoročně vzrůstá. Finanční náročnost tohoto sportu se pohybuje v rozmezí 1 500 – 3 000 Kč za pololetí za členství v týmu a přístup do tělocvičen, vybavených kvalitním gymnastickým vybavením. Dále si každý člen pořizuje kvalitní bílou sportovní obuv a uniformu, která vyjadřuje náležitost k určitému týmu. Tato uniforma se může obměňovat v průběhu let a její cena se pohybuje dle použitého materiálu kolem 1 000 - 1 500 Kč. Dalšími výdaji jsou startovná na soutěžích. Je rozdíl mezi soutěžemi tuzemskými, kde startovné nepřesáhne 500 Kč a soutěžemi mezinárodními, u nichž musíme k ceně startovného připočítat navíc náklady na cestu a ubytování. Drobnými výdaji bývají také poplatky za pořízení týmového trička, mikiny, batohu či mašle, ale tyto výdaje se liší podle zvyklostí jednotlivých klubů.

Pokud Vás tento dynamický týmový sport zaujal a chtěli byste se stát jeho součástí, neváhejte se podívat na naše internetové stránky www.cach.cz, kde najdete bližší informace.

V sekci „Informace o nás” naleznete podsekci „členské týmy”. Zde si můžete vybrat na mapě či v abecedním seznamu tým, který je nejblíže Vašemu bydlišti či Vás zaujal. Po kontaktování tohoto týmu budete nejspíš pozváni, abyste se jako divák či účastník přišli podívat na trénink a v praxi si vyzkoušeli vše, co jste se zde dočetli. A pokud si tento sport jako my všichni ostatní zamilujete, rádi Vás přivítáme do naší velké české cheerleadingové rodiny.

Nový příspěvek

Pro přidání příspěvku se musíš nejdřív přihlásit nebo zaregistrovat

Ahoj, když si u nás vypneš blokování reklam, umožníš poskytovat SportCentral i nadále zdarma. Děkujeme za zvážení :-)[x]