ZAVŘÍT
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
TRENÉŘI
a instruktoři
VÝHODY
na sportování
23% lidí nemá s kým sportovat
Jak ti pomůže SportCentral?
Prohlédni si, kdo hledá kamarády
Uveď, koho hledáš ty
Domluvte se, kdy a kde se potkáte
Sportujte společně
Zorganizuj svůj tým nebo partu
Jak ti pomůže SportCentral?
Komunikace mezi členy
Organizace tréninků, zápasů,...
Nábor nových členů
Místo pro fotky, dokumenty,...
Rezervace a výběr sportoviště bez námahy?
Zkus SportCentral.
Největší přehled sportovišť v ČR
Rezervuj svou aktivitu snadno, rychle a zdarma
Získej slevy a výhody
Vše zařídíš na jednom místě
Zjisti, co se koná ve tvém okolí
Jak ti pomůže SportCentral?
Vybírej ze stovek sportovních akcí
Turnaje, závody, tréninky a další
900 a více sportů
Zorganizuj i svoji vlastní událost
Vyber si svého trenéra
Jak ti pomůže SportCentral?
Sportuj pod zkušeným vedením
Trenéři, instruktoři, cvičitelé
Zjisti, s kým cvičí kamarádi
Objednej se
Přihlásit Registrovat
Přidat
Hledat
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
VÝHODY
na sportování
TRENÉŘI
a instruktoři

MAGAZÍN TV O nás
Odhlásit

ČESKÉ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY SE PŘEDSTAVUJE

O sportech

Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (dále jen ČASPV) je nestátní nezisková organizace (spolek), která se prioritně zabývá rekreačním sportem a pohybovými aktivitami převážně rekondičního charakteru. ČASPV je přímým pokračovatel Svazu základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV)  a nositelem tradic spolkové tělovýchovy v jejich moderní podobě.

Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. Čerpáme z vědy, výzkumu i každodenní práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pravidelně a kvalitně prováděné pohybové aktivity pro plnohodnotný život člověka. Uvědomujeme si, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a životosprávou. V tomto širším rámci spatřujeme vysoký společenský význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním jevům současného života.

Co chápeme pod pojmem "sport pro všechny"? Nepohybujeme se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích nepovyšujeme nad zdraví. Naším cílem je udržet nebo rozvíjet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Proto musí být nabízená pohybová aktivita přiměřeně náročná, tak, aby se mladý organismus rozvíjel a u starších cvičenců se funkce udržovaly na optimální úrovni. Spolu s naplňováním těchto základních programových cílů je naše asociace ideálním prostorem pro vytváření zdravých sociálních vazeb.


Ze zahraničních zkušeností je nám blízké západoevropské pojetí sportu pro všechny (wellness - fitness). Máme přátelské styky s řadou podobně zaměřených organizací v Dánsku, Švýcarsku, Německu, Francii a v Itálii. Jsme členy největší mezinárodní sportovní a kulturní organizace ISCA (International Sport and Culture Association). Díky členství v ISCA jsme se stali garanty několika mezinárodních kampaní a projektů v České republice. Kampaň propagující aktivní životní styl s názvem NowWeMOVE má za cíl zapojit do pravidelných pohybových aktivit 100 milionů obyvatel Evropy do konce roku 2020. Dílčími projekty této kampaně jsou např. MOVE Week, European NO Elevators Day, European Fitness Day, Active Ageing apod. Na všech těchto projektech aktivně spolupracujeme.

Cílem ČASPV je účinně přispívat ke zdravému vývoji dětí a mládeže, k rozvoji zdravotně orientované zdatnosti a pohybové gramotnosti členů ČASPV i široké veřejnosti. Základem činnosti jsou poznatky o zdravotních benefitech pohybových aktivit a z nich vyplývajících doporučení k pravidelnému zařazování pohybových aktivit do denního režimu osob všech věkových kategorií. ČASPV nabízí všem zájemcům pestrý výběr pohybových aktivit: cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, outdoorové aktivity, moderní hudebně-pohybové formy, všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, taneční sport, step, jógu, tradiční čínská cvičení a dokonce i přetláčení rukou. Do programu jsou zařazovány i experimentální moderní pohybové aktivity: kin-ball, möllky, woodball, in–line skating, stand up boarding (SUP) aj.

Pravidelnou činnost odborů SPV řídí krajské asociace Sport pro všechny (KASPV) prostřednictvím regionálních center Sport pro všechny (RCSPV). Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí "Pohyb je život", zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka. Účinným nástrojem této snahy je pořádání veřejně přístupných akcí s pohybovým a sportovním obsahem a to na nejrůznějších místech ČR.


V současné době evidujeme přes 40 tisíc členů, kteří pravidelně cvičí ve více než 800 odborech/klubech ve všech 14 krajích České republiky.

ČASPV je vlastníkem čtyř objektů. Jsou to: „Sportovní, školicí a klubové centrum Praha“, „Dům sportu Brno“ a také „Sportcentrum Doubí u Třeboně“ a „Sportcentrum Žinkovy u Nepomuku“. Významná je vzdělávací činnost určená nejen cvičitelům, trenérům a rozhodčím ČASPV, ale i zájemcům z jiných organizací. Tuto činnost zajišťuje Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV (dále jen ACI). V roce 2015 jsme měli akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 12 vzdělávacích programů, jejichž kvalita je na velmi vysoké odborné úrovni.

ČASPV vydává časopis Pohyb je život (čtvrtletník) určený pro cvičitele a organizátory sportu pro všechny, který je také k dispozici v elektronické podobě na http://www.caspv.cz/cz/casopis/ a jehož pravidelnou součástí je i samostatná několikastránková metodická příloha, která poslouží jako skvělý pomocník při vedení tělovýchovného procesu.


Specifickou formou prezentace ČASPV jsou kromě již výše zmíněných veřejně přístupných akcí (VPA) i veřejná tělovýchovná vystoupení, přehlídky pódiových skladeb a soutěže v řadě sportovních aktivit, např.: atletika, sportovní gymnastika, volejbal, halová kopaná, teamgym, woodball, bränball, orientační závod v přírodě „medvědí stezkou“. Naši cvičenci se prezentují na světových gymnasticko-tanečních festivalech jako World Gymnaestrada, EUROGYM, Golden Age a také na všesokolských sletech formou hromadných i pódiových skladeb.

Naší snahou je účinně přispět k smysluplnému a šťastnému životu co nejširšího počtu dětí, mládeže i dospělých včetně seniorů a rozvíjet naše tradice sportu přístupného všem občanům a pomáhající rozvoji jejich pohybové gramotnosti i ve třetím tisíciletí.

 

Nový příspěvek

Pro přidání příspěvku se musíš nejdřív přihlásit nebo zaregistrovat

Ahoj, když si u nás vypneš blokování reklam, umožníš poskytovat SportCentral i nadále zdarma. Děkujeme za zvážení :-)[x]