ZAVŘÍT
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
TRENÉŘI
a instruktoři
VÝHODY
na sportování
23% lidí nemá s kým sportovat
Jak ti pomůže SportCentral?
Prohlédni si, kdo hledá kamarády
Uveď, koho hledáš ty
Domluvte se, kdy a kde se potkáte
Sportujte společně
Zorganizuj svůj tým nebo partu
Jak ti pomůže SportCentral?
Komunikace mezi členy
Organizace tréninků, zápasů,...
Nábor nových členů
Místo pro fotky, dokumenty,...
Rezervace a výběr sportoviště bez námahy?
Zkus SportCentral.
Největší přehled sportovišť v ČR
Rezervuj svou aktivitu snadno, rychle a zdarma
Získej slevy a výhody
Vše zařídíš na jednom místě
Zjisti, co se koná ve tvém okolí
Jak ti pomůže SportCentral?
Vybírej ze stovek sportovních akcí
Turnaje, závody, tréninky a další
900 a více sportů
Zorganizuj i svoji vlastní událost
Vyber si svého trenéra
Jak ti pomůže SportCentral?
Sportuj pod zkušeným vedením
Trenéři, instruktoři, cvičitelé
Zjisti, s kým cvičí kamarádi
Objednej se
Přihlásit Registrovat
Přidat
Hledat
PARŤÁCI
na sportování
SKUPINY
týmy, kluby
SPORTOVIŠTĚ
největší český katalog
UDÁLOSTI
tréninky, turnaje
VÝHODY
na sportování
TRENÉŘI
a instruktoři

MAGAZÍN TV O nás
Odhlásit

SWOT analýza – užitečný nástroj pro podnikatele

Neměla by chybět v žádném podnikatelském plánu a měla by sloužit k odhalení předpokladů a překážek. Co že to je? SWOT analýza!

SWOT analýzu lze použít pro firmy, konkrétní projekty, podnikatelské plány nebo i pro výběrová řízení či procesy rozhodování. Je součástí strategického managementu, ale nejvíce je využívána v marketingu. Byla vyvinuta již v 60. letech minulého století, ale dodnes ji firmy a podnikatelé využívají pro svou strategii.Ve svém sportovišti ji majitelé mohou využít pro plánování marketingových aktivit, plánování změn nebo například při rozhodování, zda zavést nové cvičení a mnoho dalšího. Díky SWOT je možné komplexně vyhodnotit fungování sportoviště, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu a vylepšování služeb. Pokud chcete nahlédnout do své podnikatelské budoucnosti či mít objektivní pohled na to, co děláte, SWOT analýzu vám doporučujeme.

Co je vlastně SWOT

SWOT analýza je metoda, s jejíž pomocí lze identifikovat silné a slabé stránky firmy či podnikání ve vztahu k příležitostem a hrozbám přicházejícím z vnějšího prostředí. Název analýzy je složen z počátečních písmen anglických slov:

 • Strengths – silné stránky
 • Weaknesses – slabé stránky
 • Opportunities – příležitosti
 • Threats – hrozby

Slouží tedy k odhalování těchto stránek a prvků určité situace. Správně provedená SWOT analýza může posloužit jako prevence nebo odhalení chyb například v plánování či budování něčeho nového (produkt, služba...). Pokud se k ní přistupuje správně, měla by nás také donutit detailně se zamyslet, co všechno může naše plány ovlivnit.

Jak se SWOT dělá

SWOT je univerzální nástroj, který nemá nějaká zásadní pravidla. Cílem je především přemýšlet a odhalit možné scénáře v daném problému. Je velmi doporučováno nedělat analýzu sám. Čím více hlav, tím víc ví, takže se nebojte zapojit zaměstnance a nechte je vyjádřit své názory a nápady. Co určitě význam nemá, je dělat analýzu tak nějak z donucení. Pokud ji berete jako nutnost a nevěříte jí, nebo neočekáváte, že je k něčemu dobrá, raději ji ani nezkoušejte.

SWOT je vlastně analýza vnitřního a vnějšího prostředí. A co to tedy přesně je?

Vnitřní prostředí

To určuje silné a slabé stránky firmy či podnikání. Jsou vlastně tím, co děláme a tak je můžeme celkem snadno změnit či ovlivňovat. Při analýze vnitřních vlivů je třeba se zaměřit například na:

 • pozici na trhu
 • vybavení (personální i nepersonální)
 • existenci či kvalitu webu, rezervačního systému apod.
 • úroveň služeb
 • financování
 • propagaci
 • vztah se zákazníky
 • dodavatele aj.

Vše se snažte posuzovat vzhledem ke konkurenci. V čem jste lepší, je vaše silná stránka a naopak. Nezapomeňte myslet také na významnost a váhu jednotlivých aspektů a zaměřte se na ty prvky, které jsou vaší slabou stránkou.

Vnější prostředí

Faktory vnějšího prostředí nemůžeme mít nikdy zcela pod kontrolou a tak je velmi těžké je nějakým způsobem ovlivňovat. Cílem stanovení faktorů vnějšího prostředí je nalezení potenciálních příležitostí pro rozvoj firmy či podnikání a identifikace rizik zpomalujících rozvoj nebo ohrožujících pozici na trhu. Při analýze vnějších vlivů je třeba se zaměřit například na:

 • sociální situaci klientů
 • demografické a kulturní faktory
 • ekonomické faktory
 • potenciální konkurenci a další

Jak sestavit SWOT

Princip je jednoduchý. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin. Do kolonek SWOT (silné stránky – slabé stránky – příležitosti – hrozby) tedy doplňte jednotlivé prvky, a to všechny, které vás nebo celý tým napadnou. Doplňování položek nemusí být vždy zcela jednoduché, a tak mohou pomoci různé doplňující otázky. Ty jsou ale pro každou firmu či projekt svým způsobem unikátní. Pomoci pak mohou i určité šablony či konkrétní příklady.

Silné stránky

Otázky:

 • Jaké výhody má mé sportoviště?
 • Co děláme lépe než ostatní?
 • Z jakých zdrojů můžeme čerpat (co můžeme využít) na rozdíl od ostatních?
 • Co vidí ostatní jako naše silné stránky?
 • Co je příčinou toho, že získáme zákazníky právě my?
 • V čem je naše jedinečnost?

Příklady:

 • Máme vybudovanou základnu klientů a máme s nimi dlouhodobé vztahy.
 • Naše sportoviště je na skvělém místě.
 • Nabízíme unikátní nebo oblíbené cvičení.
 • Máme špičkové vybavení a kvalifikovaný personál.
 • Jsme nejlevnější ve městě.
 • Klienti nás hodnotí velmi pozitivně.

Silné stránky hledejte jak z pohledu vnitřní perspektivy, tak z pohledu vašich zákazníků a konkurence. Pokud máte problém je identifikovat, zkuste si sepsat charakteristiky vašeho sportoviště a z nich vyberte ty pozitivní. Umět definovat konkurenční výhody je zásadní. Nepodceňujte tedy ani analýzu konkurence.

Slabé stránky

Otázky:

 • Co bychom mohli zlepšit a čemu se vyhnout?
 • Co vidí ostatní jako naše slabé stránky?
 • Čím (jak, proč) ztrácíme zákazníky?
 • Máme dostatek nebo unikátní produkt či službu?
 • Jaké jsou naše náklady?
 • Jak rychle dokážeme reagovat na požadavky klientů?
 • Jaká je naše flexibilita ke změnám na trhu?
 • Jaké zdroje máme na propagaci?

Příklady:

 • Klienti jsou nespokojení se zázemím sportoviště.
 • Poskytujeme malý výběr cvičení.
 • Máme nedostatečné zdroje na propagaci.
 • Reagujeme pomalu na změny trhu.
 • Máme nedostatek personálu.

Příležitosti

Otázky:

 • Jaké příležitosti a trendy vidíte nebo vás napadají?
 • Existuje pro vás příznivý vývoj trhu nebo vznikla mezera na trhu?
 • Vyvíjí se pro vás příznivě společnost, populace, životní styl lidí apod.?
 • Roste význam vašeho oboru podnikání (fitness, sportovních center, sportovních hal...)?
 • Očekáváte nějaké významné události či akce ve vašem okolí?
 • Nabízí se zajímavá spolupráce?

Příklady:

 • Naskytla se příležitost spolupráce.
 • Nový trh, cvičení, stroje, prostory...
 • Zajištění věrnosti klientů.
 • Mění se životní styl lidí ve městě.

Při sestavování příležitostí je dobré se podívat zpět na silné stránky a zamyslet se, zda nenabízejí nějaké nové příležitosti. Podívejte se ale i na slabé stránky a zamyslete se, jaké nové příležitosti byste mohli využít, pokud slabé aspekty zmenšíte na minimum.

Hrozby

Otázky:

 • Jaké jsou hlavní překážky v mém podnikání?
 • Co se daří naší konkurenci?
 • Existují substituty (náhrada) pro naše produkty či služby?
 • Mohou některé naše slabé stránky vážně ohrozit provoz sportoviště?

Příklady:

 • Potřeba kvalifikací, kurzů.
 • Zlepšení nabídky konkurence.
 • Vznik substituční služby, která nahradí naší (např. nový typ cvičení).
 • Lidé ztrácí zájem o sport.
 • Růst konkurence v přímé blízkosti.

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové informace, které charakterizují a zhodnotí úroveň jejich vzájemného působení. Při objektivním popisování se objevují různé další interakce mezi položkami SWOT, které nás vedou v dalším postupu celou analýzou a dále ji rozvádějí.

Na úplném konci bychom pak měli odhalit například:

 • potřebné změny (nové stroje, nové služby, personální vybavení...)
 • nové příležitosti (spolupráce, rozšíření či zkvalitnění služeb...)
 • strategie (propagace, slevové akce, odměňování stálých klientů...)
 • konkurenci
 • různé mezery a nedostatky, pro a proti a mnoho dalšího.

Na základě SWOT analýzy by naším cílem mělo být nalezení a maximální využití silných stránek. Snažte se vytěžit nejvíce z toho, co umíte. Vždy ale také uvažujte nad tím, jakým způsobem máte v úmyslu eliminovat své slabé stránky. Maximální využívání příležitostí vede k posílení pozice na trhu. Zároveň je ovšem třeba být si vědom hrozeb a včas reagovat na jejich možné důsledky. Příležitosti i hrozby se mohou s postupem času měnit, a proto je vhodné jejich pravidelné sledování.

Pokud budete SWOT správně aplikovat, pomůže vám odhalit, co by vás možná nenapadlo, nebo jste na to již zapomněli. Zároveň se nevyplácí ji podceňovat, ale ani na jejím základě dělat unáhlená rozhodnutí.

Nový příspěvek

Pro přidání příspěvku se musíš nejdřív přihlásit nebo zaregistrovat

Ahoj, když si u nás vypneš blokování reklam, umožníš poskytovat SportCentral i nadále zdarma. Děkujeme za zvážení :-)[x]