ZAVŘÍT
SPORTLER
for sports
GRUPPEN
teams, clubs
SPORTANLAGEN
anywhere in the world
SPORTEVENTS
trainings, ...
TRAINERS
and instructors
RABATTE
at venues
23% people miss a sports buddy
How can SportCentral help you?
Find people looking for buddies
Tell who you are looking for
Get in touch
Do sports together
Organize your team or club
How can SportCentral help you?
Communication among members
Organize trainings, matches, ...
Recruit new members
Space for your photos and docs
Choose where you do sports
How can SportCentral help you?
Worldwide venues search
Find out where your friends go
Get deals and discounts
Rate venues
Discover sports events near you
How can SportCentral help you?
Choose from hundreds of events
Tournaments, races, trainings, ...
900+ sports to pick from
Organize even your own event
Choose your trainer
How can SportCentral help you?
Get expert guidance
Trainers, coaches, instructors
Find out who trains your friends
Hire trainer
Anmelden Registrieren
Hinzufügen
Suchen
SPORTLER
for sports
GRUPPEN
teams, clubs
SPORTANLAGEN
anywhere in the world
SPORTEVENTS
trainings, ...
RABATTE
at venues
TRAINERS
and instructors

MAGAZIN TV Über uns
Sign out

Jak na zkvalitňování služeb ve sportovním centru?

Zkušenosti a znalosti prostě někdy nestačí. Jak tedy zjistit, v čem se můžeme zlepšit, pokud chceme aktivně zkvalitňovat služby? Jak nejlépe zjistit, co klienti chtějí? Vždy se vyplácí ptát se a vyzvídat.Pokud plánujete například nějaké zásadní rozhodnutí nebo zjišťujete, kam se dále ve svém podnikání posouvat, doporučujeme dělat průzkumy. Ale pozor, malá anketa mezi známými nebo příbuznými může přinést silně nepravdivé výsledky, a tak se nebojte a raději průzkum rozjeďte ve velkém. Je třeba vědět, na co se budete ptát, vybrat vhodný (relevantní) vzorek, vybrat způsob dotazování a časové období. Jestliže plánujte určitou strategii nebo se v něčem potřebujete rozhodnout a předem zjistit plusy a mínusy, zkuste SWOT analýzu. Návod na ni najdete v jednom z našich článků. V dnešním článku vám ukážeme několik možností, jak zorganizovat průzkumu pro zkvalitňování služeb.

Najměte si specialistu


Agentury specializované na marketingové průzkumy jsou schopné získat informace o trhu podle vámi zadaných požadavků. Kvalitativními či kvantitativními metodami uskuteční například výzkum značky, mínění, komplexní průzkum či vyhodnocení vaší marketingové kampaně a mnoho dalšího. Na základě takového průzkumu pak můžete tvořit strategické plány nebo si je také nechat vypracovat specialisty či si od nich nechat poradit.

 

Zkuste to sami


Pokud věříte, že průzkum zvládnete zorganizovat svépomocí, nezapomeňte se připravit předem. Jakékoli úpravy v již probíhajícím dotazování jenom zkreslí výsledek a z celého vašeho snažení pak může vzniknout jeden velký nesmysl. Soustřeďte se vždy na téma, které zkoumáte. Snažte se klást otázky, které umožňují jednoznačnou odpověď a nejsou složité na pochopení. Jasná a stručná formulace a přiměřené množství otázek je základem úspěchu.

 

 

Na co se ptát?


Ideální postup je nejprve si sestavit určité tematické okruhy a z nich pak konkretizovat jednotlivé otázky. Příklady okruhů jsou třeba:

 

 


  • Jak rozšířit povědomí o našem sportovišti a našich produktech?

  • Jaké novinky na trhu ocení naši klienti?

  • Jak motivovat nové klienty, abychom si je udrželi jako stálé?

  • Jakým způsobem oslovovat sportující klientelu?

  • Jsou naši klienti spokojení s prostory, službami, personálem či rozvrhem?


  •  


 

 

Metody průzkumu


Jak průzkum realizovat? V první řadě je třeba vybrat metodu získávání dat. Mezi nejčastější a nejúspěšnější patří dotazování a pozorování. Existuje ale více způsobů a je vždy na zvážení, který se nejlépe hodí právě pro váš průzkum.

 

 

1. Dotazování


Kladení dotazů je vždy nejpřímější metodou, kterou lze zvolit. Před zahájením dotazování je vhodné sestavit si plán a strukturu dotazů. Z odpovědí potřebujete získat taková data, která lze mezi sebou porovnávat. Na to je dobré myslet a předem se připravit. Respondenty můžete získat přímo ve vašem sportovišti. Pokud vám jde o novou klientelu, vydejte se například na sportovní akce. Nevýhodou dotazování jsou poměrně vysoké náklady, především časové. Hrozí také určitá neochota ze strany respondentů. Na druhou stranu ale máte možnost získat hodně informací a kvalitních podnětů pro inspiraci apod.

 

 

2. Pozorování


Pozorování je celkem jednoduchá a levná metoda průzkumu. Sledujete chování vaší či potenciální klientely a získáváte přímý pohled na názory, postoje a chování v určitých situacích. Jak probíhá komunikace s recepcí a personálem? Jak se klienti pohybují po sportovním centru a jak se v něm orientují? Které fitness stroje, náčiní atd. používají nejčastěji? To a mnoho dalšího můžete snadno vypozorovat. Pozorování může také sloužit jako příprava na dotazování. Předem odhalíte témata, na která byste se pak mohli ptát.

 

 

3. Další metody


Dotazovat se můžete i pomocí telefonu či e-mailu. Pokud rozesíláte např. pravidelné newslettery, můžete je využít ke krátkému dotazníku. Budete ale potřebovat dostatek kontaktů a jistotu, že respondenti nebudou váš průzkum považovat za obtěžující.

 

 

Co se získanými informacemi?


Získaná data slouží jako podklad pro vaše plánování. Je potřeba informace analyzovat a na jejich základě navrhnout změny, které pak jednotlivě zvážíte a určíte si pro a proti (finance, čas, kapacity, délku návratnosti investic atd.). Dobrá příprava vám ulehčí práci na konci průzkumu. Proto ji nepodceňujte a předem vše dobře promyslete.

 

 

Neuer Beitrag

Um Beiträge zu posten musst du dich erst registrieren oder anmelden

Hello, if you disable ad blocking, you will help SportCentral to remain free. Thank you for your consideration :-)[x]