ZAVŘÍT
Sportportal der Stadt Pilsen

Nadace vypsala granty na podporu sportující mládeže

REDAKTION

Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, vypsala granty na podporu sportovních nadějí.


Mladí plzeňští sportovci, kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích, se mohou ucházet o nadační příspěvky z grantu Talent Plzeň. Podpora je určena sportovcům z individuálních i kolektivních sportů ve věku od 10 do 19 let.

Podrobnější informace týkající se způsobu podání žádosti o příspěvek z grantu Talent Plzeň včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách www.nsm.cz. Žádosti včetně povinných příloh je potřeba doručit nejpozději do středy 4. října 2017 na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň.

Vypsaný byl i grant Soutěž Plzeň, který je určený organizátorům sportovních soutěží pro mládež. Cílem grantu je podpořit setkávání a sportovní soutěžení mladé generace se závodníky z České republiky i ze zahraničí. Žádat je možné i zpětně na akce, které se již uskutečnily v průběhu tohoto roku. Podrobnější informace jsou k dispozici v grantových pravidlech na stránkách nadace.

Kontakt:

Nadace sportující mládeže

Podmostní 4

301 00 Plzeň

Tel.: 377 236 696; Internet: www.nsm.cz; E-mail: info@nsm.cz

V Plzni 15. 9. 2017

                                                                                                                                             Vlastimil Libeš

Neuer Beitrag

Um Beiträge zu posten musst du dich erst registrieren oder anmelden

Artikel per E-Mail zuschicken lassen

Regelmäßige Informationen über Sport in Pilsen

Hello, if you disable ad blocking, you will help SportCentral to remain free. Thank you for your consideration :-)[x]