ZAVŘÍT
BUDDIES
for sports
GROUPS
teams, clubs
SPORTS VENUES
anywhere in the world
EVENTS
trainings, ...
TRAINERS
and instructors
DEALS
at venues
23% people miss a sports buddy
How can SportCentral help you?
Find people looking for buddies
Tell who you are looking for
Get in touch
Do sports together
Organize your team or club
How can SportCentral help you?
Communication among members
Organize trainings, matches, ...
Recruit new members
Space for your photos and docs
Choose where you do sports
How can SportCentral help you?
Worldwide venues search
Find out where your friends go
Get deals and discounts
Rate venues
Discover sports events near you
How can SportCentral help you?
Choose from hundreds of events
Tournaments, races, trainings, ...
900+ sports to pick from
Organize even your own event
Choose your trainer
How can SportCentral help you?
Get expert guidance
Trainers, coaches, instructors
Find out who trains your friends
Hire trainer

Jak z nových klientů udělat stálé a jak si je udržet 3/3 – pomozte plnit přání

Stálého klienta je třeba si hýčkat. Oni jsou ti, kteří vás drží „nad vodou“, oni jsou ti, kteří vám dělají dobré jméno, a ti, kteří vás jen tak neopustí. Nebojte se jim to oplácet, věnujte se jim a dejte jim najevo váš zájem.

SportCentral_jak_mit_stale_klienty_3

 

Chcete získávat nové klienty a vytvářet si stálé? Jak začít u sebe a proč, jsme si řekli v první části našeho článku. V další části jsme vám dali pár návrhů na to, jak si spokojené klienty připoutat. V této části vám povíme, jak pomáhat svým klientům plnit přání.

Vytvořte výzvu a cíl


S určitou výzvou přichází většina sportovců. Je to jejich challenge. Chci být silnější, chci mít větší svaly, chci zhubnout, chci si zpevnit břicho, chci mít lepší fyzičku, chci být rychlejší, chci mít lepší servis a smeč, chci vyhrát… Výzvou ale může být i touha po pravidelném pohybu či zdraví. Najít výzvu každého klienta je o individuálním přístupu, ale není to vůbec těžké! Pomoc s vytvořením výzvy a určitého cíle je prvním krokem k navázání dlouhodobého vztahu s klientem.

Motivujte a podporujte


Motivace je to nejdůležitější k dosažení vytyčeného cíle, proto podporujte své klienty k jejímu udržení. Vytvořte například motivační video, mějte zdokumentované úspěchy jiných klientů, připomínejte jim cíl, podporujte jejich sebevědomí a nenechte je upadnout do pochybností a netečnosti. Velkou pomocí může být i parťák nebo skupina. Pokud na výzvu není člověk sám, snáze dosáhne svého cíle. Parťák znamená podporu a ve skupině se hůře hledají výmluvy.

Sestavte plán a zaznamenávejte průběh


Vytvořte plán – návod na dosažení cíle. Proč – proč to klient dělá, co je jeho cílem? Jak – jak cíle dosáhne, co je třeba udělat a za jakou dobu? Plán je určitým závazkem, který nejde snadno opustit a který udělá ve všem jasno. Zaznamenávejte také časy, míry, váhu a veďte tabulky, grafy, fotky, deníček, cokoli, na čem bude vidět jeho cesta k cíli. Tím závazek a touhu po cíli ještě podpoříte.

Kontrolujte


Cíl a motivace by v ideálním případě měla být tak silná, aby kontrola nebyla nutná. Menší dohled ale není nikdy na škodu. Dělá tedy klient vše podle plánu a vše funguje jak má? Nekontrolujte jen klienta, kontrolujte i úspěšnost plánu, reálnost cíle a motivaci.

Chvalte a odměňujte


Výzvu dělá klient pro sebe a měla by ho uspokojit především vnitřní motivace, malá pochvala ale udělá radost každému. Pokud k tomu ještě přidáte odměnu například v podobě slevy na permanentku, vnitřní motivace stoupne o to víc.

V plnění výzev klientům nejvíce pomáhají trenéři. Mějte proto dobrého a profesionálního trenéra, který se nebojí projevit lidskost a podpoří vaše sportovce.

Nebojte se svým klientům dokazovat váš zájem, děláte to pro ně, ale děláte to i pro sebe a váš úspěch. Mějte na paměti: stálý a spokojený zákazník je ta nejlepší reklama.

New post

For submitting a new post, you must either log in or register

Hello, if you disable ad blocking, you will help SportCentral to remain free. Thank you for your consideration :-)[x]