ZAVŘÍT
BUDDIES
for sports
GROUPS
teams, clubs
SPORTS VENUES
anywhere in the world
EVENTS
trainings, ...
TRAINERS
and instructors
DEALS
at venues
23% people miss a sports buddy
How can SportCentral help you?
Find people looking for buddies
Tell who you are looking for
Get in touch
Do sports together
Organize your team or club
How can SportCentral help you?
Communication among members
Organize trainings, matches, ...
Recruit new members
Space for your photos and docs
Choose where you do sports
How can SportCentral help you?
Worldwide venues search
Find out where your friends go
Get deals and discounts
Rate venues
Discover sports events near you
How can SportCentral help you?
Choose from hundreds of events
Tournaments, races, trainings, ...
900+ sports to pick from
Organize even your own event
Choose your trainer
How can SportCentral help you?
Get expert guidance
Trainers, coaches, instructors
Find out who trains your friends
Hire trainer

Statistiky a analýza oblíbenosti lukostřelby v České republice

Střelba z luku byla v prvé řadě loveckou a vojenskou dovedností, až později se přeměnila na sportovní činnost. Sportovní lukostřelba je individuálním sportem, kde se střílí na různě vzdálený a různě velký terč. Kromě čistě terčové lukostřelby existují i další formy jako je terénní lukostřelba, která se provozuje v lesích, parcích a loukách, nebo tzv. 3D lukostřelba, která místo terčů používá figuríny zvířat v životní velikosti.

Lukostřelba se poprvé objevila na olympijských hrách už v roce 1900 v Paříži, ale na hrách v roce 1924 byla vyřazena. Na olympijskou scénu se však v roce 1972 opět vrátila na OH v Mnichově. Od té doby nechyběla ani jednou.

Statistiky oblíbenosti lukostřelby v ČR

Lukostřelba si v celkovém měřítku nevede vůbec špatně. Ve výsledku se umístila na 29. místě v oblíbenosti sportů (2,18 %).

Větší oblibě se lukostřelba těší u mužského pohlaví (2,50 % oproti 1,86 % u žen). Z hlediska věku je nejoblíbenější u nejmladší (4,0 %) a nejstarší (3,05 %) věkové skupiny. Naopak u žen středního věku je obliba střelby z luku mizivá.

Jak často se lidé věnují lukostřelbě?

Aktivní provozování lukostřelby odpovídá její popularitě. Střelba z luku je celkově 24. nejčastěji provozovanou sportovní činností. Nejčastěji se jí věnují mladé dívky ve věku 12-19 let (4,70 %). U mužů je to naopak nejstarší věkové kategorie 50 a více let (3,70 %).

Kolik lidí by si chtělo vyzkoušet střelbu z luku?

Celkem 1,75 % respondentů uvedlo, že by mělo zájem si lukostřelbu vyzkoušet. Mezi pohlavími panuje obrácený trend. U mužů trend s věkem stoupá, kdežto u žen zájem s věkem naopak klesá. Úplně největší zájem mají muži 50 a více let (3,64 %).

 

Je lukostřelba drahým sportem?

Češi nepovažují lukostřelbu za nijak zvlášť drahou aktivitu. Pouhých 0,59 % dotázaných uvedlo, že je pro ně lukostřelba příliš finančně náročná. Z věkového rozdělení níže vidíme, že nízká oblíbenost lukostřelby u žen ve věku 20-29 let může být zapříčiněno i tím, že je pro ně příliš nákladná.

Lukostřelba jako divácký sport

1,21 % respondentů se pravidelně dívá na lukostřelbu v televizi nebo přímo v hledišti, to z ní dělá 36. nejsledovanější sport v ČR. O něco větší sledovanost má u ženského pohlaví.

Nejčastěji ji sledují dívky 12-19 let (2,65 %) a muži 50 a více let (2,33 %).

Výzkum sportování – Sport roku 2014

Statistická data byla získaná internetovým průzkumem, který probíhal na serveru SportCentral.cz v období 17.11. – 5.12.2014. Do hlasování se zapojilo 4443 respondentů ve věku 12 – 65 let, kteří odpovídali na sadu otázek týkající se oblíbenosti sportů a dalších sportovních návyků. Infografiku s výsledky ankety si můžete prohlédnout na stránce Sport roku 2014. Respondenti byli z celé České republiky a pouze z 8 % se jednalo o uživatele serveru SportCentral. Do výzkumu se zapojilo 49,7 % mužů a 50,3 % žen.

Baví vás lukostřelba a chtěli byste něco doplnit? Máte ke zjištěným statistikám své vlastní postřehy? Budeme rádi, když nám zanecháte komentář.

New post

For submitting a new post, you must either log in or register

Hello, if you disable ad blocking, you will help SportCentral to remain free. Thank you for your consideration :-)[x]