Roadshow

Akce proběhla v termínu 25. – 28. 6. 2018 ve čtyřech městech Plzeňského kraje.

Rokycany 25. 6. 2018

Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2018 odstartovala v Rokycanech. Návštěvníci mohli na rokycanském náměstí vyzkoušet 10 různých sportovních stanovišť. Na pódiu místní sportovní kluby prezentovaly svá sportovní odvětví a zároveň zde probíhal kulturní program, moderovaný Bobem Švarcem ml. Odhadovaná celková návštěvnost činila cca 3 500 osob, z toho zhruba 600 dětí a mladých, kteří vyzkoušeli jednotlivá stanoviště a mohli získat razítko do hrací karty. Tu následně uplatní v srpnu při Sportmanii Plzeň 2018, kdy za vyplněnou získají drobné dárky. Zábavný den pro děti v Rokycanech skončil v 17:00 hodin.

  

Tachov 26. 6. 2018

II. den Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2018 zažilo město Tachov. K vyzkoušení bylo 8 různých stanovišť ve sportovním areálu Rychta. Na pódiu mohly sportovní kluby prezentovat svá sportovní odvětví a zároveň zde probíhal kulturní program. Odhadovaná návštěvnost celkem byla téměř 2 000 osob, z toho cca 650 až 700 dětí a mládeže, kteří si vyzkoušeli stanoviště a mohli získat razítko do hrací karty. 

 

Klatovy 27. 6. 2018

Začátek byl tradičně v 9:00. Tentokrát mohli návštěvníci na různých stanovištích na travnaté ploše Za Beránkem vyzkoušet sedm sportovních odvětví. Prezentovaly se zde místní sportovní kluby a zároveň zde probíhal kulturní doprovodný program. Odhadovaná účast tentokrát byla cca 800 návštěvníků, z toho více než polovina dětí, které mohly na stanovištích získat razítko do hrací karty.

  

Domažlice 28. 6. 2018

Akce již tradičně odstartovala v 9:00 na náměstí Míru. Dnes bylo na různých stanovištích k vyzkoušení 6 sportů. Místní sportovní kluby zde prezentovaly svá odvětví a zároveň zde probíhal kulturní program. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo cca 200 až 250 dětí, které si vyzkoušely stanoviště a mohly získat razítko do hrací karty, kterou následně uplatní při Sportmanie Plzeň 2018. Sportovně-zábavný den pro děti z Domažlic končil v 17:00.

   

Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2018 se i přes nepříliš příznivé počasí povedla a přilákala na 8 000 návštěvníků. Děti z místních škol nadšeně zkoušely prezentované sportovní disciplíny a zábavní atrakce. Během akce se místním klubům povedlo řadu dětí oslovit a pozvat na své náborové akce. V průběhu akce se dětem rozdalo nespočet hracích karet Sportmanie Plzeň 2018 a propagačních předmětů města Plzně.